Over ons

 

Sinds 2006 bestaat Eric de Bruijn Pensioenconsultancy. Een consultancy organisatie die gericht is op het geven van hoogwaardige pensioenadviezen. Geheel onafhankelijk en volledig open via een vooraf afgesproken kostendeclaratie.

Eric de Bruijn Pensioenconsultancy richt zich op pensioengebied o.a. op de volgende zaken:

- analyse van pensioenregelingen
- analyse van pensioenproducten van pensioenuitvoerders
- pensioencommunicatie
- begeleiding bij fusies en overnames
- due diligence
- begeleiding bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
- advisering rondom echtscheiding
- actuariële berekeningen 
- het geven van pensioencursussen- en opleidingen

- Employee Benefits
- afdekking verzuim-, arbeidsongeschiktheidsrisico's voor bedrijven en zelfstandigen (w.o. DGA)

Bij pensioen gaat het om de advisering op fiscaal, juridisch, actuarieel en verzekeringstechnisch gebied, waarbij in aanvang de actuariële en verzekeringstechnische aspecten de belangrijkste invalshoek is van ons bureau.  Van hieruit volgt ook de fiscale en juridische begeleiding. Steeds afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. 

De meeste adviesopdrachten worden door ons zelfstandig en volledig gedaan, inclusief het actuariële advies. Maar in een aantal situaties wordt samenwerking gezocht met bijvoorbeeld actuariële adviesbureaus, fiscalisten en pensioenjuristen om zo als team de opdracht goed te vervullen. Maatwerk dus. 

In 2011 is Christian de Bruijn aangesloten, zodat deze twee-mans formatie borg staat voor een hoge kwaliteit. Naast inbreng van pensioenkennis is Christian zeer bedreven in het bewerken en verwerken van grote hoeveelheden pensioendata zodat u handvatten krijgt om belangrijke pensioenbeslissingen te kunnen nemen. Sinds 2015 heeft hij alle diploma's die nodig zijn om aan de AFM-vereisten te voldoen. Daarmee is hij de tweede pensioenconsultant binnen de organisatie. 

Ons beloningsbeleid: 
Het beleid van onze onderneming is er op gericht om dat wij te allen tijde uitsluitend het belang van onze opdrachtgevers zullen dienen. Wij werken daarom met een vast salaris per maand met vakantietoeslag. Er zijn derhalve geen (financiële) prikkels die in het nadeel van onze opdrachtgevers zullen uitwerken. Hiermee conformeren wij ons aan de Wet Financieel Toezicht en sluiten wij aan op de artikelen 1:117, 1:119 en 1:120 Wft.

Ook Eric de Bruijn Pensioenconsultancy onderschrijft de Algemene Verorderning Gegevensbescherming. Passende maatregelen zijn genomen, zoals een Register verwerkingen persoonsgegevens, protocol meldplicht datalekken, de beveiliging van data via onze dienstverlener van clouddiensten en het afsluiten van een cyberverzekering.