Ontwikkelingen

 

Eric de Bruijn CPC is afgestudeerd in de Leergang Pensioenrecht aan de VU te Amsterdam. De afstudeerscriptie ging over Pensioen en Scheiding, onder de prikkelende titel: De Wet Boon van Loon. Hierbij te downloaden:
De Wet Boon van Loon.

De ontwikkelingen op pensioengebied gaan hard. Dit heeft tot gevolg dat er een verplichte WFT vergunning is gekomen voor consultants die zich bezig houden met de advisering rondom pensioenregelingen. Wij zijn daar helemaal klaar voor. Sterker, we zijn betrokken geweest bij de ontwikkelingen van opleidingen rondom die vergunningeis. 

Eric de Bruijn Pensioenconsultancy is een professionele adviesorganisatie. Naast het advies doen wij het  beheer van pensioenregelingen. Maatwerk afgestemd op uw wensen. Dit gebeurt hetzij continu of via een jaarlijkse audit. 

Daarnaast is pensioencommunicatie een belangrijke tak van ons kantoor. Hiervoor is door ons Onzepensioenregeling.nl opgezet. 

Er is een uitgebreid actuarieel softwarepakket aangekocht om alle projecties van pensioenlasten naar de toekomst te kunnen maken. Daarmee weet een werkgever waarvoor hij ook financieel kiest. De wetgever verwacht dat een consultant dit soort begeleiding ook kan geven.

Om bij beschikbare premieregeling, maar ook bij middelloonregelingen, bijvoorbeeld via een Algemeen Pensioenfonds, ook de beleggingskant goed te kunnen adviseren, maken wij gebruik van een tool die het mogelijk maakt vanuit 2.000 economische scenario's de verschillende LifeCycles van alle pensioenuitvoerders te vergelijken en te beoordelen. Of de beleggingskant van een Algemeen Pensioenfonds. 


Dit pakket zorgt er ook voor dat we op het gebied van dossiervorming en vastlegging op alle vlakken conform de WFT opereren.

 

Onzepensioenregeling.nl

De Wet Pensioencommunicatie geeft verplichtingen aan de pensioenuitvoerder maar zeker ook aan de werkgevers. Zij hebben de plicht om werknemers uitgebreid te informeren over de lopende pensioenregeling. 

Dit is niet alleen bij de zogenaamde Life Events, zoals in- en uitdiensttreding, waardeoverdracht, huwelijk, scheiding, overlijden, arbeidsongeschiktheid, etc. Maar ook nieuwe werknemers dienen voor zij de arbeidsovereenkomst tekenen al kennis te hebben genomen van de geldende pensioenregeling. Dat vraagt nogal wat van de werkgever. 

Ons bureau heeft in eigen beheer een online communicatietool ontwikkelt onder de naam "Onzepensioenregeling.nl". Inmiddels maakt een 80-tal werkgevers al gebruik van deze tool. Het is voor een intermediair mogelijk via een white-label een eigen tool aan te bieden. 

De tool wordt nog steeds uitgebreid en verbeterd. Met als doel: Compliancy en Zorgplicht voor werkgevers ten behoeve van werknemers.